Ruby

ทับทิม อัญมณีที่เป็นตัวแทนแห่งความรักมาอย่างช้านาน แม้ในพระคัมภีร์ไบเบิลก็ยังมีการกล่าวถึงอัญมณีทับทิม ทับทิมยังแสดงถึงความมั่งคั่งของผู้สวมใส่ และเป็นตัวแทนของ ความรักที่ร้อนแรง ความสำเร็จ ความปรารถนาอย่างแรงกล้า และความมั่งคั่งมั่งมี ทับทิมมีที่มาหลายแหล่ง โดยทับทิมที่ขึ้นชื่อที่สุดของโลก คือ ทับทิมสีแดงสด (pigeon read ruby) ดังที่นักสะสมทั่วโลก ชอบหาซื้อทับทิมสยาม หรือทับทิมไทย ที่มีสีแดงสดเช่นกัน ด้วยเชื่อกันว่า ทับทิมจากไทยนั้นมีสีสันสวยงามที่สุด 

อย่างไรก็ตามในปัจจุบัน วงการอัญมณีมีการปรับปรุงคุณภาพของทับทิมด้วยกรรมวิธีต่างๆ เพื่อให้คุณภาพเมื่อมองด้วยตาเปล่านั้นดูสวยงาม มีความใสสะอาดและเล่นไฟ คล้ายทับทิมสยาม และเมื่อทับทิมสามารถหาได้ในขนาดที่ใหญ่ขึ้น และสวยงามขึ้นนั้น ยังช่วยเพิ่มขีดจำกัดในการสร้างงานดีไซน์ให้กับโลกของจิวเวลรี่ดีไซน์อีกด้วย