Sapphires jewellery

ซัฟไฟร์อัญมณีตระกูล Corundum ที่มีความแข็งระดับ 9 รองจากเพชร และมีสีสันมากมายหลายเฉดสีดั่งสีของสายรุ้ง ทั้งยังมีชื่อเรียกต่างๆจำแนกออกไปตามสีของซัฟไฟร์นั้นๆในภาษาไทย ทั้ง ทับทิม ไพลิน บุษราคัม เขียวส่อง พลอยชมพู นิหร่า พัดพารัชชา ฯลฯ ซัฟไฟร์นั้นมีราคาที่แตกตามกันใน range ที่กว้างมาก ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของพลอย วิธีการปรับปรุงคุณภาพ ขนาด เฉดสี ความหายากของสีนั้นๆ อะซอร่าขอรวบรวมเครื่องประดับตกแต่งด้วยอัญมณี Sapphire ไว้ให้คุณๆที่นี่