This site has limited support for your browser. We recommend switching to Edge, Chrome, Safari, or Firefox.

Customized ring size all our rings will be customized just for you

Blooms

ดอกไม้เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความงดงามและสง่างามของธรรมชาติ และถูกนำมาใช้ในงานดีไซน์มาหลายทศวรรษ อะซอร่านำเสนอความงามของดอกไม้ด้วยคอลเลคชั่น Bloom ที่มีรูปทรงคล้ายช่อดอกไม้ ซึ่งผ่านการลดทอนลงเหลือรูปทรงที่เรียบง่าย ประกอบไปด้วย halo design ด้วยอัญมณีคล้ายกลีบดอกไม้ สามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างง่ายดาย

Cart

No more products available for purchase

Your cart is currently empty.