This site has limited support for your browser. We recommend switching to Edge, Chrome, Safari, or Firefox.

Customized ring size all our rings will be customized just for you

Axora's Curated Stories

Cameo - อิทธิพลของจักรวรรดิ์โรมันที่หลงเหลืออยู่ในงานจิวเวลรี่

Cameo เป็นศิลปะจิวเวลรี่ที่มีคุณค่าเป็นอย่างสูง แสดงถึงประวัติศาสตร์ที่มีมาอย่างช้านานของมนุษย์ เราชื่นชอบรายละเอียดการแกะสลักบนเปลือกหอย ที่ให้ความสำคัญกับสิ่งเล็กๆ น้อยๆ ของรูปนูนต่ำนี้ ในปัจจุบันเราอยุ่ในช่วงวิกฤตของวงการศิลปะ เป็นเรื่องน่าเศร้าที่ช่างฝีมือดีในวงการจิวเวลรี่นั้นมีแต่หายไปจากโลกใบนี้ และศิลปะถูกแทนที่ด้วย digitalization และคนรุ่นหลังหันมานิยมศิลปะที่มีความเรียบง่ายกว่า ดังนั้นการชื่นชม cameo จึงเป็นสิ่งที่ประเมินค่าไม่ได้

Cart

No more products available for purchase

Your cart is currently empty.